Parforhold problematikk

Disse problematikkene jobber jeg med:

Den ene føler seg ensom i parrelasjonen  Du ser andre trekk hos partneren enn du så før  Forskjellene blir større fra når dere ikke var så mye sammen  Du ser forskjellen med hvordan partneren er med jobbekollegaer versus deg  Du føler at partneren