Seksualitet vanskelig tema

Seksualitet er en naturlig drift for oss mennesker, men samtidig er det et vanskelig tema. Det blir ofte sett på som noe intimt og privat. Det er en kjent sammenheng mellom skam, dårlig samvittighet, skyldfølelse og tilbakeholdelse av seksuelle temaer. Mange har seksuelle problemer som de aldri får hjelp med og som kan forringe deres livskvalitet i betydelig grad. Jeg ser at mange venter alt for lenge før de oppsøker hjelp.

Som sexolog har jeg kunnskap om å møte ulike sider av seksualiteten. Iblant er det enkle spørsmål; andre ganger mer komplekse.