– Å gi slipp på angsten, bedrer seksuallivet

 

Veldig mange kjenner på angst uten å skjønne hva det er. 

De klientene som har kroppen fullt av ubearbeidede følelser vil unngå en hver situasjon som kan få begeret til å renne over. Når frykten inntrer i kroppen vil kroppen gjøre alt for å unngå faren. Når vonde følelser kommer opp i oss har vi flere forsvarsmekanismer som vi tar i bruk for ikke å kjenne på følelsen og smerten. Det kan være både fysisk og psykisk. Det å være i kontakt med følelsene våre er sunt både for kropp og sjel. 

Hvordan bli kvitt angst? Svaret ligger i at mye ligger lagret i det ubevisste minnet hos oss. Det er menneskelig å forsvare valgene en tar og livet en lever – slik at alle brikkene i vårt livs spill går opp. Men for å bli kvitt angsten kan det å se på hvilke forsvarsstrategier vi bruker ha god effekt. 

For å få langvarige og gode effekter av behandling er det viktig at en forstår hvordan seksualiteten er nært knyttet opp mot kroppens allmenntilstand fysisk og psykisk. Flere av mine klienter har angst og med det mener jeg en biofysiologisk respons. Ofte kommer dette av ubevisste opplevelser som aktiveres når utfordringer og trusler mot følelsesmessig sikkerhet, autonomi og tilknytning trues. 

Angsten gir seg ikke bare uttrykk gjennom tanker, men også kroppslige reaksjoner. Angst er en vanlig reaksjon på at noe er galt i kroppen. Veldig mange av mine klienter har en form for angst. Angst er en følelsesmessig reaksjon som somatisk kan oppleves som en slags spenningsoppladning, sammensnøring eller trykk i kroppen. Dette kan oppleves som trykk i brystkassen, kvalme, vondt i magen, problemer med hukommelsen osv. Det kan variere fra lett engstelse eller uro til sterk frykt, skrekk eller panikk. Kognitivt bunner angsten i en slags trussel eller fare. Den fysiske opplevelsen er et resultat av økt muskelspenning, hjertebank og andre fysiske uttrykk for en alarmtilstand som organismen mobiliserer for å kunne uskadeliggjøre eller unnvike faren. 

Når vi føler angst påvirkes vi biologisk av prosesser som skjer i underbevisstheten. Disse prosessene kan både påvirkes av eksterne faktorer eller av vår underbevissthet. For å bli kvitt angsten har jeg erfart at å hjelpe klienter med å komme i kontakt med de ubevisste følelsene og kjenne på hva som skjer i kroppen når de opplever følelser – er den raskeste vei til å hjelpe dem. 

Klienter som opplever å få gitt slipp på angsten, forteller både om bedring av seksuallivet og den totale livssituasjonen. Sliter du med et traume eller har en fastgrodd angstproblematikk, ta gjerne kontakt post@ifs.as eller besøk min hjemmeside.

Marte Andersen Jacobsen