Affektfokusert metode (ISTDP)

Metoden jeg betyr bruker kalles påvirkningsfokusert terapi. Terapien handler om å komme i kontakt med følelsene. Affektiv terapi betyr at vi sammen arbeider for å komme i kontakt med dine følelser. Følelser er signaler om hvordan vi har det og ut i fra dem handler vi. Det er derfor viktig at vi har tilgang til følelsene. Flere klienter sliter med å få tilgangen til følelsene. For eksempel kan det være fordi vi har hatt dårlige erfaringer med å vise følelser. Derfor unngår vi dem ubevisst ved å bruke forsvarsmekanismer. Når vi unngår følelsene fører dette til problemer som angst, depresjon, stress, uro og konflikter med andre. Med ISTDP kan vi overvinne forsvarsmekanismene for å få tilgang til følelsene. Vi blir da blir oppmerksomme på de forsvarsmekanismer vi bruker.

Følelser er viktige fordi det er signaler om hvordan vi handler , og vil dermed også fungerer som referanser for hva vi skal gjøre.

I terapi jobber jeg og klienten sammen for å avdekke mønstre i negativ oppførsel og respons og videre undersøke hvilke følelser som ligger bak. På den måten kan de negative mønstrene bli eliminert. Følelser kan være smertefulle. Når en person finner ut at følelsene er svært smertefulle, kan han eller hun fortrenge dem. Ikke bevisst, men ubevisst som et forsvar mot å kjenne på følelsene fordi de gjorde vondt.

En metode for å overvinne forsvaret og avdekke følelsene og deres betydning er Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP).Tanken med ISTDP er at smertefulle og fordrevne følelser skaper psykiske lidelser og problemer i forhold til andre mennesker. Følelsene kan ha oppstått tidligere i livet, for eksempel i forbindelse med et brudd eller traumatiske opplevelser. Disse følelsene kan aktiveres i forskjellige situasjoner – for eksempel i forholdet – og så trer forsvarsmekanismene i kraft.

Behandling med ISTDP

Umiddelbart fungerer forsvarsmekanismene godt på grunn av smerten forsvinner. Men i det lange løp kan de være skadelige fordi de forhindrer tilgang til klientens følelser og hvordan klienten forholder seg til dem. Ved å undertrykke følelser kan symptomer som for eksempel depresjon, fobi og vanskeligheter i nært forhold forekomme. I ISTDP- behandlingen handler det om å bryte ned forsvarsmekanismer slik at klienten og terapeuten sammen kan nå de underliggende, ubevisste og fordrevne følelsene. Behandlingen kan oppleves som ubehagelig!. Dette skyldes at terapeuten stadig spør etter klientens problem. Dette kan forårsake frykt og forsvarsmekanismer aktiveres. Jeg som terapeut vil fortsette og konfronterer klienten med bruk av forsvarsmekanismer, og oppfordrer klienten til å forholde seg til følelsene som oppstår.

På denne måten får klienten – sammen med terapeuten behandlet de fordrevne følelsene i stedet for å bruke forsvarsmekanismer for å unngå dem. Terapeuten hjelper klienten til å utvikle sin evne til å håndtere vanskelige emosjonelle situasjoner. Når det skjer, vil klienten gradvis bli bedre og bli kvitt symptomene.