Brudd

  • Problemstilling som er knyttet til samlivsbrudd
  • Unngå brudd
  • Bruddet har skjedd på grunn av manglende seksualitet
  • Vi ønsker hjelp for å forhindre brudd
  • Hjelp til å avslutte forholdet på en god måte
  • Hvordan bevare et en god relasjon etter et brudd
  • Vil bli kvitt på xen og den dårlige relasjonen
  • Problemstillinger som er knyttet til barnefordeling