– Er det å være trist noe du ikke vil vedkjenne deg?

Er du en av de som søker falsk positivitet i din hverdag? Da er du ikke alene. 

Ny forskning viser at 1 av 3 mennesker fordømmer seg selv for å ha følelser som tristhet, sinne eller sorg. 

Mange prøver å skyve vekk disse følelsene. Ikke bare gjør vi dette med oss selv, men vi gjør det også overfor våre barn. Det er slik at vi har lett for å se følelser som enten gode eller dårlige. Vi har en oppfatning av at de gode følelsene er bra, mens de vonde følelsene ikke gagner oss. Dette er feil. 

En slik oppfatning fratar oss ikke muligheten til å være et helt menneske. I et fullverdig menneskeliv vil vi oppleve alle slags følelser og emosjoner. 

De fleste av oss vil oppleve å miste en person som står oss nær. Mange fortrenger sorgen og får høre utsagn som; ”imponerende hvor sterk du er”, ”å så godt du takler dette” og lignende ting. Det å fortrenge følelsene våre virker på lengre sikt inn på vår mentale helse. Børster du skitten under teppet forsvinner den fra overflaten, men har ikke forduftet. Du må selv ta grep for at dette skal skje. 

Hvis vi i vårt daglige virke skyver normale reaksjoner og følelser vekk vil vi oppnå falsk positivitet. Dette gjør at vi mister egenskaper for å takle verden som den er. 

Veldig mange mennesker ønsker ikke å kjenne på de negative følelsene og sier ofte til meg at de ønsker bare at denne følelsen skal gå vekk eller de prøver ikke å kjenne på følelsen for de ønsker ikke å bli skuffet. 

Følelser er en del av det å leve. Vi kan ikke lykkes i en jobb, eller med barneoppdragelse, kjærlighet, gode relasjoner om man ikke ønsker å føle ubehag eller ubehagelige følelser. 

Å kunne leve med og takle ulike følelser er en del av pakken for å ha et meningsfylt liv. Sliter du med å vedkjenne deg ulike typer følelser bør du ta kontakt. Eller besøke min hjemmeside; www.sexolog-maj.no 

—Marte Andersen Jacobsen fra Sandnes jobber som sexolog og har kontoradresse i Langgata.