– Er du i kontakt med dine følelser?

«Det å være i kontakt med sine følelser innebærer fire komponenter,»

Flere av mine klienter sliter med å være i kontakt med sine følelser. Felles for disse personene er at de gjerne kommer fra familier der følelser ikke har vært vist, akseptert eller snakket om. 

I mange av tilfellene kommer partneren ofte fra motsatt bakgrunn, og har vært vant til å snakke om følelsene sine. Hvis den ene parten opplever at en ikke kan snakke om felles seksualitet kan dette lett utvikle seg til noe konfliktfylt. 

Dette kan komme godt til syne i sexlivet og det påvirker sexlivet i negativ retning. Det er ikke uvanlig at den ene partneren sier at den ikke har behov for å snakke om sexlivet eller følelsene. Noe som kan tyde på at man ikke er i kontakt med følelsene sine. 

Her er fire punkter som du kan sjekke ut for å se om du er i kontakt med følelsene dine. Følelser er den primære motivasjon for menneskelige oppførsel. Følelser kan både være konstruktive og destruktive for oss. 

Det å være i kontakt med følelsene innebærer disse fire komponentene: 

* Den subjektive opplevelsen av en følelse, for eksempel tristhet, sinne, glede, oppstemthet, redsel.* Det å ha evne til å kunne snakke om sine følelser.* Evnen til å kjenne følelsene i kroppen.* En bevissthet tilknyttet impuls- eller handlingstendensen rundt følelsene. 

Ønsker du å komme mer i kontakt med følelsene dine, ta gjerne kontakt eller besøk min hjemmeside.—Marte Andersen Jacobsen fra Sandnes jobber som sexolog og har kontoradresse i Langgata.