– Er monogami blitt en sovepute som ødelegger forhold?

«Jeg har en antakelse om at de fleste av oss ikke tar et bevisst valg når det kommer til valget om å leve monogamt»

Er monogami blitt en sovepute for å beskytte kjernefamilien og kjerneverdiene i samfunnet? Er det slik at vi kan skjule oss bak denne betegnelsen som gjør at vi ikke må ta bevisst valg i forhold til hva vi ønsker i en relasjon? Er samfunnets forventinger til parforholdet sterkere en individets? 

95 prosent av oss tar valg ut fra hva som er forventet av oss! Dette gjelder alle områder både i forhold til samfunnet, partner, familie, barn, venner og jobb. Jeg har en antakelse om at de fleste av oss ikke tar et bevisst valg når det kommer til valget om å leve monogamt. Er det slik at det er bare to muligheter? Monogamt eller å leve polyamorøst? Eller er det nyanser i dette landskapet? 

[quote]Mange tror at de har en god kommunikasjon fordi de ikke berører det som faktisk er vondt og sårt.[/quote] 

Før fikk man betegnelsen monogam om man holdt seg til én person hele livet. Nå oppfattes monogami så lenge en forholder seg seksuelt til en person om gangen. Monogami er den samlivsform som er normen i Norge. De fleste av oss praktiserer monogami for å “løse” vår frykt, for å “få” kjærlighet og støtte fra utsiden fordi vi ikke er hele på innsiden og for å ha en sovepute for trygghet.Begrepet monogami gjør slik at parforhold ofte blir basert på forventninger vi har i stedet for at vi gjør konkrete avtaler i de relasjonene vi er i. 

Dette er et problem for mange par. Jeg tror at forventningene til relasjonen er det som ofte gjør at ting går galt. Her er vi virkelig i kjerneproblematikken. La meg forklare nærmere. Veldig mange par sliter med å snakke om følelser og hvordan de har det, også om hvordan de har det i forholdet. Parforholdet er et samtaletema som sjelden blir tatt opp. De tror at de har en god kommunikasjon fordi de ikke berører det som faktisk er vondt og sårt, de snakker godt om alle praktiske gjøremål. Begge parter er redd for å såre den andre om de skal si hva de faktisk mener. 

[quote]Jeg har som sexolog sett tendensen til at mange menn sier det deres partnere vil høre, mer enn å faktisk si sin mening.[/quote] 

Det som skjer er at de glir fra hverandre mer enn de bygger opp gjensidig respekt for hverandres ulikheter, meninger og følelser. Vi trenger faktisk å snakke om hva som er greit og hvor grensen er for oss. Vi må bygge forholdet på konkrete avtaler og ikke på forventinger. Her er det også viktig at vi kan gi rom for hverandres ulikheter. Flere går på kompromiss med seg selv og flere par, både menn og kvinner, utsletter sin egen seksualitet. 

Hvis vi ønsker ærlighet må vi også tørre å høre sannheten. Jeg har som sexolog sett tendensen til at mange menn sier det deres partnere vil høre, mer enn å faktisk si sin mening, fordi de ikke orker konfrontasjoner. Flere menn sier til meg at jeg er den eneste de har snakket om følelser til og da er det jo ikke rart at dette blir vanskelig om de ikke har fått trening på dette fra de var små. 

Hvorfor har vi en sånn eiertrang til vår partner?. Flere av oss er for opptatt av å ha det komfortabelt og være i komfortsonen. Jeg tror mange lever i forhold så lenge det er komfortabelt og vi ikke sårer hverandre. Vi tror at vi er lykkelige. Vi justerer oss altfor mye, vi bruker for mye energi for å være i komfortsonen i dagliglivet. Det er ikke rart vi ikke klarer å få tid til seksualiteten når vi bruker så mye energi og tid på å være i den fantastiske komfortsonen. 

Livet er dessverre ikke en komfortsone og mange par møter på utroskap og anklagelser og mister lyst for at vi ikke tar noen konkrete valg og baserer samlivet det på en forventning mer enn på faktiske sannheter. Det er nok mange som ikke tenker hva er greit for “meg”. Vi tar det som er forventet av oss og godtar ukritisk de generelle samfunnets “lover” som sannheter. Hvis vi bevisst velger monogami er det både naturlige og unaturlige aspekter av monogami som bør bli diskutert og omfavnet. Bevisst monogami er et bevisst valg av hvordan forholdet bør struktureres og man bør oppmuntre til mer personlig og relasjonell vekst. Bevisst monogami er et langsiktig transformativ verksted og et valg, ikke en forventning. 

[quote]Jeg sier ikke vi skal åpne opp for åpne forhold. Det er svært sjelden dette fungerer, men jeg tror at det er viktig å diskutere hva disse ordene betyr for dere i forholdet deres.[/quote] 

Poenget mitt er at vi kan bevisst velge en type monogami, der vi er bevisst hver dag i forhold til vår partner eller vi kan gjemme oss bak vår tro på monogami som er en illusjon av et lykkelig forhold og kjærlighet. Vi har basert kjærlighet på den tro at så lenge du gjør som jeg sier, så elsker jeg deg. 

Jeg tror vi går glipp av sterke møter med andre mennesker fordi vi har en iboende frykt i oss at vi er monogame i stedet for å diskutere hva det monogame er for oss. Jeg sier ikke vi skal åpne opp for åpne forhold. Det er svært sjelden dette fungerer, men jeg tror at det å virkelig diskutere hva disse ordene betyr for dere i forholdet deres. 

—Marte Andersen Jacobsen