– Følelser kan brukes til å manipulere

«Gråt kan være noe vi tyr til for å manipulere andres følelser», skriver samlivsblogger Marte Andersen Jacobsen. 

SAMLIVSBLOGGEN: Gråt kan være en ærlig og spontan reaksjon rett fra hjertet, men gråt kan også være noe vi tyr til for å manipulere andres følelser. 

Kvinner bruker tårer som følelsesmessig utpressing mer enn det menn gjør. Veldig mange ganger vet de ikke engang at de gjør det. Dette forsøket på kontroll er enten ubevist eller bevisst. Målet med denne teknikken er å få andre personer til å gjøre eller se situasjonene annerledes enn om man ikke brukte gråt.Gråt har tre primære funksjoner for oss mennesker. Den ene er å rense øyets overflate. Den andre måten er at gråt brukes for at kroppen skal kvitte seg med stress. Kjemiske analyser viser at stresstårer inneholder andre proteiner enn de tårene som brukes til øyerensing. Vi drar god nytte av funksjonen for å rense kroppen for stresstoksiner. Dette forklarer hvorfor vi føler oss bedre etter vi har grått. Tårer inneholder endorfiner, et av koppens naturlige smertedempende midler og demper de vonde følelsene. 

Den tredje funksjonen er at gråt brukes som et synlig stressignal i en sterk følelsesmessig ladet situasjon. Mennesker er den eneste dyrearten som gråter for å manipulere andre sine følelser. 

Når man gråter fremmer det også oxytocin som får mennesker til å ønske å bli tatt på og kost med. Spedbarnet gråter ved fødselen. Hovedformålet med dette er å oppnå kjærlig og beskyttende følelser hos de voksne. I mange konsultasjoner i min praksis kommer det opp at menn sier ja uten å mene det for han orket ikke å se at hun er lei seg. Et annet eksempel kan være at hun bruker gråt for å avslutte eller unngå et samtaleemne eller for å få sin vilje. 

Hvis gråt brukes til å hindre kommunikasjon eller for å manipulere partneren vil dette være en teknikk som vil være svært ødeleggende for parforholdet. En bevisstgjøring rundt dette vil være en god investering i et bedre forhold. Vær derfor ikke redd for å ta kontakt med meg eller besøk min hjemmeside her.—Marte Andersen Jacobsen fra Sandnes jobber som sexolog og har kontoradresse i Langgata.