– Har du en seksuell fetisj?

Noen tenningsmønstre er mer skambelagt enn andre. 

SAMLIVSBLOGGEN: Seksuell fetisj defineres som seksuell lyst forbundet med spesifikke objekter eller konsepter, altså noe som opphisser deg. Det kan bli vanskelig om ikke partneren tenner på de samme tingene som deg og mange forvalter derfor sin seksualitet på egenhånd uten å snakke med partneren om det som virkelig tenner dem. 

Her kan det være ulike praksis. Noen lever ut sine innerste hemmeligheter med prostituerte, noen med seg selv, mens andre hinter til partneren uten at dette blir særlig godt mottatt. 

Mulighetene for erotiske eller seksuell tenning dekker et vidt område. De fleste er mer eller mindre fetisjistiske i sine personlige tenningsmønstre. Visse signaler tenner oss lettere enn andre. Noen ganger vil mennesker utvikle snevre muligheter for seksuell tenning og for eksempel bare tenne på spesielle objekter. Mange etablerer grunnlaget for tenningsmønster tidligere enn puberteten, og knytter derfor seksualiteten til ulike objekter som føtter, strømpebukser, bleier, urin, gummi, skinn osv. 

Det virker som om tenningsmønsteret for noen er stabile og uforanderlige, mens det for andre er gjenstand for utvikling og forandring. 

Tidlig utviklet tenningsmønster synes å være fastlåste fordi de betraktes som syndige eller sykelige. Dette fører til at mennesker med uvanlige tenningsmønstre føler skam og kan derfor ha vanskelighet for å bearbeide dette kognitivt og følelsesmessig. 

Hvilke muligheter og hvilke begrensninger har så hver og en av oss i forhold til å tenne seksuelt? De fleste sexologer vil være enige om at alle mennesker har sine spesielle mønster for tenning, de fleste er vel omtalt, men noen har litt mer spesialiserte tenningsmønster. 

Seksuell tenning avhenger av flere faktorer. Den første bevisste opplevelsen av seksuell tenning kan danne en prototyp for senere tenningsmønster. Seksuell tenning følges vanligvis av seksuell respons og aktivitet. Selv om det er mange forhold som må ligge til rette for seksuell respons, kan en seksuell respons når den først er etablert, senere vekkes av selv ørsmå og ubevisste biter av assosiasjon. 

Det er et mangfold av muligheter for å vekke en seksuell respons, men hvert enkelt individ utvikler i løpet av livet egne preferanser og mønster for seksuell tenning. 

I min praksis har jeg opplevd at klienter opplever en enorm lettelse over å få fortalt om og drøftet sin fetisjer med meg. Får de hjelp til å ta opp sine hemmeligheter med partneren fører dette ofte til et bedre samliv. Når partneren får fordøyd den nye informasjonen kan det være lettere å forstå reaksjonen til den andre. Ønsker du å snakke med noen om dine hemmeligheter eller fetisjer, ta gjerne kontakt eller besøk min hjemmeside

—Marte Andersen Jacobsen fra Sandnes jobber som sexolog og har kontoradresse i Langgata.