Hvordan forholde seg til nye familiestrukturer

  • Bonusbarn har vanskelig for å godta forholdet
  • Barn overkjører den seksuelle leken
  • Barna manipulerer og lager splid i forholdet