Kurs

Kurs

Jeg tilpasser kurs for den enkelte kursarrangør og holder kurs over hele landet ut fra behovet til den enkelte  organisasjon eller etat. Jeg brenner virkelig for å spre kunnskap om seksualitet og har kurs av ulik karakter. Ønsker dere et skreddersydd kurs til deres organisasjon eller etat er dette fullt mulig.

Her er noen av temaene:

Hvordan finne tilbake til den gode seksualiteten

Dette kurset er for foreninger som ønsker å sette fokus på god seksualitet. Mange personer sliter med god seksualitet når sykdom inntreffer. Dette kurset gir deg innblikk i hvordan man kanopprette holde en god seksualitet og hvordan man kan snakke om dette. Kurset passer for foreninger og interesse organisasjoner.

Seksualundervisning i grunnskolen

Jeg har tidligere jobbet som lærer og ser behovet for mer kunnskap om seksualitet i skolen. Vi må ikke bare undervise om reproddusjon, men møte elevene på deres ståsted der de får  positive oppleverer med deres kropp og seksualitet.Vi er inne i en ny tid med hensyn til hva trenger elevene info om.

Kurstype 1: For klasser og større grupper

Kurstype 2: Fagdager for skoler og lærere og pedagoger.

Pornoen tar overhånd

Vi er inn i en ny tid. Norske barn ser mest porno av samtlige barn i Europa. Det er viktig at vi tar dette alvorlig og ikke skyver dette problemet under stolen. Der er derfor viktig at vi snakker om hva som er god seksualitet og utvikler tilbud for de som ser for mye porno.Mange av disse personene sliter når de kommer inn i normale relasjoner.

Drøfting av utfordringer og tiltak.

Et fagdag med dypdykk i den vonde seksualiteten. Hvordan kan vi møte de utfordringer som kommer?

Hvordan kan etatene jobbe for å møte klienter som har opplevd traumatiske opplevelser knyttet til seksualitet?

Kurset er spesialtilpasset ansatte innen Helse- og sosialsektoren, barnevern, skole, PPT og barne- og ungdomspsykiatrien.

Hvordan jobbe med seksualitet i en barnehage?

Fagdagen inneholder hva seksualopplæringen i barnehager bør  inneholde. Hvordan snakke med barn om kropp? Hvordan jobbe med overgrep og incest? Hvordan hjelpe små barn å ha et godt forhold til sin egen kropp? Det er aldri for tidlig å begynne å snakke om seksualitet!

Seksualitet og integrering

Kurstype 1: Personell som jobber med integrering.

Kurstyppe 2: Kurset er for å få en best mulig integreringsprosess. Vi snakker om seksualitet og kroppsfokus. Mange kommer fra land som har flere myter knyttet til seksualiteten. Kurset fokuserer på å få kunnskap om seksualitet, kropps fokus og forskjeller i kulturer.

Sexologi for helsearbeidere.

Jeg får flere av de klientene som ikke helsevesenet klarer å hjelpe.

Dette kurset  gi informasjon om seksualitet.

Kurset er spesialtilpasset sykepleiere, helsesøstre, jordmødre, leger og gynekologer.

Eldreomsorg og seksualitet:

Hvordan kan vi til rette legge for en best mulig helhetlig livskvalitet for de eldre. Hvordan snakke om seksualiteten og se hele mennesket. Kurset er for omsorgsarbeidere og helsepersonell i kommunesektoren.

Bekkenbunnen og bekkenbunntrening
Kurset er tilpasset både menn og kvinner og her forklares det hvordan vi kan trene opp bekkenet. Det vil også være ulike yogaøvelser som man kan brukes for å få et mer fleksibelt bekken. Kurset er for dem som vil ha mer inngående informasjon om bekkenbunnens betydning for et god seksualliv.

Kurs for terapeuter

Hvordan avdekke og behandle problematikk i klienters seksualliv.  Tar du etterutdannelse, ønsker du å forstå hvordan man kan jobbe med seksualitet og trenger flere metoder i verktøys kassen?

Parkurs

Samlivskurs, det finnes mange verktøy for å få det bedre som par.

Kjærlighet og kommunikasjon

De fem kjærlighetspråk og de 5 seksuelle identiteter

Hvordan jobbe fysisk med kroppen som terapeut?

Dette kurset omhandler hvordan en teraput kan jobbe med øvelser knyttet til traumer og blokkeringer.

Mindfulness og seksualitet

Dette kurset inneholder mindfulness, kommunikasjon og  seksualitet.

Seksuell mindfulness er om å være mer til stede i sin egen seksualitet i stedet for tro og forvente at du må være på en bestemt måte seksuelt, eller forvente at andre skal være på en bestemt seksuell måte.

Kurstype 1 –  for private personer.

Et vanlig senario i et forhold er at man ikke har det samme behovet for sex. Det at den ene partneren har mer lyst enn den andre,  kan by på problemer. Å være seksuelt oppmerksom handler om å ta ansvar for sin egen nytelse og til å kommunisere fritt og konstruktivt om dette. Dette kurset vil gi deg noen verktøy for bedre kommunikasjon, bedre seksuell oppmerksomhet, og dette er et hjelpemiddel til større lykke, oppfyllelse og nærhet i sexlivet. Det er ingen krav om forkunnskaper for å delta på kurset. Det er en fordel at du  er åpen og villig til å jobbe både individuelt og som et par. Dette kurset kan du gjennomføre alene eller sammen med partner

Kurstype 2 – for institusjoner og etater

Oppmerksomt nærvær! Hvordan jobbe med dette som behandler?

Dette kurset kan spesialtilpasset for sexologer, psykologer og familievern.

Kjønns identitet og ulike kjønnsutrykk

Skoler, pedagoer og barnevern.