Lystproblematikk for kvinner

 • Har ikke like mye lyst som partner.
 • Har du dårlig samvittighet og føler det er frustrerende at dere har ulik sexlyst og ønsker at dere kan finne en felles forståelse angående dette.
 • Mangler du seksuell interesse og ønsker et rikere sexliv.
 • Mangler du seksuelle tanker eller fantasier eller fantaserer du og savner etterfølgende lyst.
 • Motivasjonen din for seksuell opphisselse er tynnslitt eller fraværende.
 • Det tas ikke nok hensyn til ulikhetene mellom kvinner og menns seksualitet i parforholdet. Dere trenger en nøytral part til å finne den gode seksualiteten.
 • Har du vanskelig for å uttrykke egne seksuelle behov?
 • Kjenner du ikke din egen kropp.
 • Har du ikke utviklet et bevisst forhold til dine seksuelle tenningsmønstre.
 • Menn og kvinner opplever lyst og seksuell drivkraft forskjellig. Er du en kvinne som kan få dårlig samvittighet og opplever sex som utfordrende?
 • Noen kvinner har hatt sex i lang tid uten å kjenne glede. For å unngå å gå inn i et negativt mønster er det viktig å være bevisst på hvilket tenningsmønstre man har.
 • Problemer med å komme i gang med sex etter fødsel.
 • Du kjenner det er tabublagt og snakke om at du ikke har lyst

Hva menes med nedsatt seksuell lyst?

Manglende seksuell lyst er den vanligste seksuelle utfordringen blant kvinner. Ofte kan det være vanskelig å få resultater uten hjelp av en profesjonell.  Tilstanden har som regel en psykososial årsak, og den påvirkes av en rekke forhold i dagliglivet. Det er viktig at du får hjelp til å se alle faktorene for å finne en løsning. Jeg har god kjennskap til lystproblamtikk og gode resultater med å finne lysten tilbake.Befolkningsstudier har vist at fra 10% til 46% av alle kvinner kan ha nedsatt seksuell lyst. Total aversjon mot sex foreligger imidlertid sjelden. Tilstanden er mest utbredt blant middelaldrende og eldre kvinner. For kvinner er problemene oftere knyttet til mental helse, selv om angst og depresjoner kan hemme lysten for begge kjønn. Ulik sexlyst  i parforholdet kan være årsak til frustrasjon og dårlig samvittighet.Ofte har man ikke bare et lystproblem. Det kan etterfølges av andre ting, som lubrikasjons- og orgasmeproblemer. Det er mange og ulike årsaker til lystproblemer.