Normal seksualiteten (Vanilje seksualitet)

Problemstillinger jeg jobber med

  • Hvis partneren vil ha sex oftere enn deg. Dette er en problematikk for begge kjønn
  • Hvis du vil ha sex ha mer enn partneren. Dette er problematikk for begge kjønn
  • Savner du nærhet i forholdet
  • Savner du intimitet i forholdet
  • Ubevisst kan man avvise mange former for kjærtegn for at man er redd for hva som skal skje etterpå.
  • Ønsker du å jobbe med den fysisk nærheten i parforholdet.
  • Jobbe med trygghet og aksept tidlig i forholdet for å etablere dette som et tidlig mønster

Den normative seksualiteten

Problemstillinger som de fleste oss møter på er like viktige å ta takk i som om vi aviker fra normen. Det er noen problemstiller som mange møter eller som er interesante for de fleste.

 

Trygghet. Kvinner trenger trygget at du er der for dem.

Nærhet

Berøring

Seksuelle preferanser

 

De fem kjærlighetspråk

Dette er de fem kjærlighetsspråkene:
Bekreftelser:Det er ikke alltid handling er viktigere enn ord. Bekreftelser i form av oppmuntringer, ros og vennlige ord kan styrke mottakerens selvbilde og selvtillit. Er vi særlig sårbare, kan fornærmelser være vanskelige å komme over.

Kvalitetstid:Oppmerksomhet og mental tilstedeværelse, meningsfulle samtaler og evne til å lytte er typiske kjennetegn på kvalitetstid. Vi ønsker dedikert og skjermet tid til å dele erfaringer og tanker, samt kjenne på empati.

Tjenester:Om vi har ansvar for mange oppgaver som vi ikke når over eller mestrer, kan det være godt å få hjelp. Aller helst er det fint om støtten kommer uten å be om det.

Gaver:Å motta gaver har ikke noe med materialisme å gjøre. Det er tanken og gleden bak som teller, ikke selve produktet. Pris har mindre betydning.

Fysisk nærhet:Mulighet til å berøre partneren gjennom klemmer, holding av hender og å sitte tett sammen, kan styrke tryggheten om at parforholdet har en sterk relasjon. Fysisk tilstedeværelse og tilgjengelighet er dermed helt avgjørende i dette kjærlighetsspråket.