Porno, avhengighet og sexavhengighet

Hvilke type problemstillinger jobber jeg med

 • Pornoavhengighet som går ut over par relasjonen
 • Porno som går ut over sexen med partner
 • Føler du deg oversett av partner og han heller velger porno fremfor å ha sex med deg?
 • Porno som går ut over dagliglivet og jobben
 • Porno som ikke er lovlig.
 • Sexavhengighet
 • Ønsker å redusere bruk av porno
 • Ønsker å skape et naturlig forhold til sex
 • Ønsker et naturlig forhold til onani
 • Få tak i det underliggende følelsesmessige problemet som skaper uro i kroppen og trang til å se porno
 • Ønsker å slutte med å kjøpe seksuelle tjenester
 • Har fantasier som kommer frem livet blir vanskelig
 • Alkoholbruk som går ut over parforholdet og seksualiteten
 • Ser du heller porno enn å ha sex med partner
 • Bytte av seksuelle tjenester, prostitusjon
 • Er avhengig av rus for å ha sex
 • Doping påvirker seksualiteten
 • Problematisk seksuell atferd
 • Hyperseksualitet (Når sex blir en besettelse). Er det slik at sex tar over de vanlige gjøremålene og du har vanskelig for eksempel å fullføre en vanlig arbeidsdag uten å tenke på seksualitet. Går det ut over ditt arbeide eller dine relasjoner.

Porno

Norske menn ser mest porno i Europa og overdreven pornobruk kan noen ganger gå ut over seksualiteten. Det kan skapes en forventing til seksualiteten som ikke bunner ut i den virkelige verden.

Tar pornoen overhånd i ditt liv

Vi er inn i en ny tid. Norske barn ser mest porno av samtlige barn i Europa dette gjelder også for norske menn. Overdreven pornobruk kan ofte gå ut over seksualiteten. Det kan skapes en forventing til seksualiteten som ikke bunner ut i den virkelige verden.

Det er viktig at vi tar dette alvorlig og ikke skyver dette problemet under stolen. Der er derfor viktig at vi snakker om hva som er god seksualitet og utvikler tilbud for de som ser for mye porno.Mange av disse personene sliter når de kommer inn i normale relasjoner.

Mange klienter bruker porno som følelsesregulering og avhegigheten blir et forsvar.

Dette problemfeltet er vanlig og mange klienter oppsøker meg for disse problemstillingene. Det kan også være andre seksuelle problemstillinger som kommer i tillegg til dette som også kan  drøftes og løses sammen med dette problemet. Det finnes mange menn  som dette er problematisk for og som definerer at porno er et problem for dem. Det er slik at vi trenger bare sterkere og sterke stimuli. Det er derfor viktig at man søker hjelp og ikke venter for lenge.

Hyperseksualitet/ Sexavhengighet

Hyperseksualitet, unormalt sterke seksuelle lyster og behov. Hos kvinner betegnes tilstanden som nymfomani, hos menn som satyriasis.

Eksperter har lenge vært i tvil og uenige om sexavhengighet eller hyperseksualitet som det også kalles, egentlig er en diagnose. I Norge har sexavhengighet aldri vært en offisiell psykiatrisk diagnose. Betegnelsene sexavhengighet og hyperseksualitet blir brukt om mennesker som har en seksuell drift som er så sterk at den er vanskelig å kontrollere. For noen er sexavhengighet knyttet direkte opp til seksuelle aktiviteter som porno, mange partnere, anonym sex, prostitusjon etc, mens for andre kan en det handle om mer usunne mønstre på oppmerksomhet og bekreftelse.

De har gjerne en ustabil personlighetsstruktur og et dårlig selvbilde. De trenger maksimal bekreftelse og bruker sex til det. For hyperseksuelle kan avhengigheten bli så stor at det går ut over forhold, familie, jobb og økonomi. Akkurat som andre avhengigheter og misbruk.