Problemer i forholdet

Hvilke problemstillinger jobber jeg med?

 • Har du oppdaget at partneren din er utro?
 • Har partneren din forhold på nettet.
 • Krangler dere?
 • Er seksuallivet et ømt tema
 • Krangler dere om sex
 • Bruker du sex som et middel for å oppnå andre ting i livet?
 • Har du og din partner forskjellig syn på seksualitet på grunn av forskjellig trosretning.

Utroskap

Å oppdage at partneren er utro, kan være en stor belastning og blir ofte en betydelig utfordring for parforholdet. Også den som er utro vil kunne oppleve store problemer dersom utroskapen blir avslørt.

Utenomekteskapelige forhold eller sidesprang viser til situasjoner hvor den ene parten i et etablert parforhold inngår en intim, emosjonell og/eller seksuell relasjon til en annen person, uten den andre parts kjennskap til og aksept av denne relasjonen. Slike relasjoner blir som oftest tolket som svik og tillitsbrudd, og omtalt som utroskap.

Cyber utroskap

 • Flere som er i forhold benytter sjekkesider online i stor grad. Er dette utroskap? Hele 60 % som bruker tinder i et forhold.
 • Hele 20-40 % av alle heteroseksuelle gifte menn er cyber utro på nettet.
 • 20-25% v alle heteroseksuelle gifte kvinner er cyber utro på nettet.
 • 70% av alle datende forhold har er cyber utro på nettet.
 • Dette er et økende problem og flere ser ikke på dette som utroskap når man ikke fysisk utro.

Krangling i parforhold

Kommunikasjon i parforhold innebærer deling av opplevelser av meninger og følelser mellom de to personene som inngår i forholdet. Når meningsinnhold ikke deles, og kommunikasjonen dermed bidrar til å synliggjøre forskjellene mellom partene i forholdet, kan dette være et uttrykk for konflikter dem imellom. Konflikter kan enkelt defineres som at det skapes et motsetningsforhold mellom de to partene, angående et gitt tema som har relevans for forholdet. Dette kan føre til at en eller begge føler seg avvist av den andre, og går i forsvar. Da vil det ofte være duket for en krangel. Denne studien retter fokus mot frekvens av krangling blant gifte eller samboende par, og hvilke faktorer som kan predikere hvor ofte parene krangler.

Det kan være interessant å studere hyppighet av krangling i parforhold av flere grunner. Mens drøyt 21 700 ekteskap ble inngått i Norge i 2006, endte nærmere 10 600 ekteskap i skilsmisse samme år (Statistisk sentralbyrå, 2007a). Graden av krangling synes å henge sammen med hvor tilfreds man er i parforholdet (Kurdek, 1994; Storaasli & Markman, 1990). Å studere krangling og konfliktkommunikasjon og identifisere faktorer som har innvirkning på dette, kan gi kunnskap som kan bidra til å bedre kvaliteten på parforholdet.

Det å krangle er noe de aller fleste par har erfaring med (McGonagle, Kessler & Schilling, 1992). Det kan være nærliggende å tenke at krangling primært har negative følger. Forskning har imidlertid vist at selv om dette kan være tilfellet på kort sikt, så kan krangling på lengre sikt være sunt for forholdet (Gottman & Krokoff, 1989). De positive effektene av krangling kan henge sammen med at de kan bidra til å løse konflikter som over tid kan være ødeleggende for forholdet.

Kulturelle forskjeller

Flere par med en annen kultur som har bodd i Norge kan ha møte på utfordringer. Det kan være at den ene par ønsker å leve etter norske normer og regler mens den andre part ønsker å tilpasse seg de norske normene og reglene. Det kan være knyttet til dårlig kommunikasjon, forskjellig forståelse, oppdragelse og religiøse trosretninger.