Problemfokusert kortidsterapi

Denne formen for samtaleterapi går mer inn på å stimulere til positive forandringer en på å dvele ved tidligere problemer.Du blir oppmuntret til å se positivt på det det som du gjør bra, og sette  deg mål og arbeide med dem.