Lystproblematikk

Jeg jobber med problemstillinger som:
 • Har ikke like mye lyst som partner.
 • Har du dårlig samvittighet og føler det er frustrerende at dere har ulik sexlyst og ønsker at dere kan finne en felles forståelse angående dette.
 • Mangler du seksuell interesse og ønsker et rikere sexliv.
 • Mangler du seksuelle tanker eller fantasier eller fantaserer du og savner etterfølgende lyst.
 • Motivasjonen din for seksuell opphisselse er tynnslitt eller fraværende.
 • Det tas ikke nok hensyn til ulikhetene mellom kvinner og menns seksualitet i parforholdet. Dere trenger en nøytral part til å finne den gode seksualiteten.
 • Har du vanskelig for å uttrykke egne seksuelle behov?
 • Kjenner du ikke din egen kropp.
 • Har du ikke utviklet et bevisst forhold til dine seksuelle tenningsmønstre.
 • Menn og kvinner opplever lyst og seksuell drivkraft forskjellig. Er du en kvinne som kan få dårlig samvittighet og opplever sex som utfordrende?
 • Noen kvinner har hatt sex i lang tid uten å kjenne glede. For å unngå å gå inn i et negativt mønster er det viktig å være bevisst på hvilket tenningsmønstre man har.
 • Problemer med å komme i gang med sex etter fødsel.
 • Du kjenner det er tabubelagt å snakke om at du ikke har lyst
 • Du opplever at du og partneren har forskjellige behov
 • Lystproblemer (både par og enkeltpersoner)

Lystproblematikk for kvinner

Hva menes med nedsatt seksuell lyst?
Manglende seksuell lyst er den vanligste seksuelle utfordringen blant kvinner. Ofte kan det være vanskelig å få resultater uten hjelp av en profesjonell.  Tilstanden har som regel en psykososial årsak, og den påvirkes av en rekke forhold i dagliglivet. Det er viktig at du får hjelp til å se alle faktorene for å finne en løsning. Jeg har god kjennskap til lystproblamtikk og gode resultater med å finne lysten tilbake.
Befolkningsstudier har vist at fra 10% til 46% av alle kvinner kan ha nedsatt seksuell lyst. Total aversjon mot sex foreligger imidlertid sjelden. Tilstanden er mest utbredt blant middelaldrende og eldre kvinner. For kvinner er problemene oftere knyttet til mental helse, selv om angst og depresjoner kan hemme lysten for begge kjønn. Ulik sexlyst  i parforholdet kan være årsak til frustrasjon og dårlig samvittighet.
Ofte har man ikke bare et lystproblem. Det kan etterfølges av andre ting, som lubrikasjons- og orgasmeproblemer. Det er mange og ulike årsaker til lystproblemer.

Lystproblematikk for menn

Samlivskonflikter i parforhold med sjalusi og usikkerhet med hensyn til eventuelt utroskap, depresjon, stress, prestasjonsangst, psykisk sykdom og depresjon kan føre til lystproblemer. Undersøkelser viser at 40 % av menn med depresjon har lav lystfølelse og vansker med å føle seksuell opphisselse.

Menns seksuelle problemer kan være et vanskelig tema. For mange menn er det forbundet med skam og nedrighet dersom de opplever problemer i intimt samvær. Ofte kan det være så vondt å erkjenne slike problemer at menn trekker seg unna istedenfor å gå inn i problemet, forstå det og deretter undersøke mulige løsninger. Opplevelsen av ikke å prestere godt nok i sengen kan rett og slett være så betent at mannen velger å flykte fra problemet istedenfor å gjøre noe med det. Mange menn har også et lystproblem dette er mye mer normalt enn det mange tror. Jeg har bred erfaring med å jobbe med menn med lystproblematikk.

Lystproblematikk i parforholdet

Alle har jo grader av lystproblemer i perioder av livet, for eksempel når man har små barn eller er spesielt sliten. Den andre kategorien omfatter de som har problemer som oppleves vanskelig, som henger ved over tid og som klassifiseres som en seksuell dysfunksjon

I begynnelsen er nesten alle par nysgjerrige på hverandre, men etter hvert kan det dabbe av. Vi ser gjerne at sex uteblir hos par med barn. Hos cirka 60 prosent av gravide reduseres sexlysten, og en del menn sliter med å tenne på en gravid kjæreste. Noen menn er redd for å gjøre skade, og noen slutter å se på kjæresten på samme måten som før.

Usikkerheten rundt dette kan svært ofte oppleves meningsfullt å drøfte med en sexolog.

Jeg har gode behandlingsopplegg og terapi opplegg for lyst problematikk. Dette er det problemet som jeg definitivt jobber mest med.