Psykisk utviklingshemmede og seksualitet

  • Hvordan få et fullverdig sexliv med funksjonsnedsettelse
  • Hvilke hjelpemidler finnes
  • Hvordan veilede personell som vil ha hjelp
  • Jeg hjelper også mennesker som bor på institusjoner om de ønsker å komme alene eller med ledsaker
  • Problemer knyttet til sykdom eller funksjonshemning