Coaching

Coaching er veiledning, motivering, læring og trening. Velger du sexologisk coaching hjelper jeg deg til å ta bevisste valg og du eller dere gjennomgår faglig og personlig utvikling.

Coaching handler om å støtte og hjelpe mennesker til å bevege seg mot det de virkelig ønsker at livet skal gi dem. Sexologisk coaching er å støtte mennesker i og utforske og utvikle flere muligheter i seksuallivet. Coaching løser ikke problemer alene, men hjelper deg til å finne nye løsninger gjennom gode samtalerutiner og kommunikasjonsformer. Slike rutiner eller vaner er ofte knyttet til egne holdninger. Sexologisk coaching er derfor å støtte mennesker i den endringsprosessen som må til for å oppnå et bedre seksualliv.

Jeg ønsker å  hjelpe deg ved å være en god samtalepartner der du kan videreutvikle dine indre drivkrefter og dermed få til de resultater du ønsker. Jeg benytter forskjellige samtale- og spørsmålsteknikker slik at du selv får det perspektivet du trenger for å finne meningsfulle svar.