Seksualitet og seksuelle problemer

Seksuelle problemer er ofte et resultat av vårt følelsesmessige forhold til oss selv og andre. Seksualitet er fremfor alt integrert i en persons følelsesliv, identitet og selvfølelse. Seksualiteten vår utgjør en helt grunnleggende drivkraft i livet og har store virkninger på vår psykiske og mellommenneskelige fungering.

Det er derfor viktig å få hjelp av sexolog når dette ikke fungerer.

Seksualitet vanskelig tema

Seksualitet er en naturlig drift for oss mennesker, men samtidig er det et vanskelig tema. Det blir ofte sett på som noe intimt og privat. Det er en kjent sammenheng mellom skam, dårlig samvittighet, skyldfølelse og tilbakeholdelse av seksuelle temaer. Mange har seksuelle problemer som de aldri får hjelp med og som kan forringe deres livskvalitet i betydelig grad. Jeg ser at mange venter alt for lenge før de oppsøker hjelp.

Som sexolog har jeg kunnskap om å møte ulike sider av seksualiteten. Iblant er det enkle spørsmål; andre ganger mer komplekse.