Seksualitet og seksuelle problemer

Seksuelle problemer er ofte et resultat av vårt følelsesmessige forhold til oss selv og andre. Seksualitet er fremfor alt integrert i en persons følelsesliv, identitet og selvfølelse. Seksualiteten vår utgjør en helt grunnleggende drivkraft i livet og har store virkninger på vår psykiske og mellommenneskelige fungering.

Det er derfor viktig å få hjelp av sexolog når dette ikke fungerer.