Terapi

Noen mulige fordeler med terapi

 • Du tar tak i vanskelige tanker, følelser og problemer før ting forverrer seg, eller du starter en prosess for å «rydde opp» i det som allerede er vanskelig
 • Du får hjelp til å sortere tanker og følelser av en nøytral fagperson som aldri «dømmer deg»
 • Du får nye persektiver og måter å se ting på
 • Du utvikler deg som menneske og lærer mer om deg selv
 • Du får et «pusterom» i hverdagen  og tid til å reflektere over ting som er viktige for deg

Jeg tilbyr individuelt tilpasset behandling basert på erfaring og forskning om effektiv terapi. Det å oppsøke hjelp fra andre kan oppleves som et stort skritt å ta. Men det står stor respekt av å ta ansvar for egen situasjon, og jeg vil gjøre mitt aller beste for å imøtekomme deg uansett problemstilling. Min erfaring er at de fleste med problemer eller fastlåste situasjoner i privatlivet, med partneren eller på jobben kan oppleve en betydelig bedring av livskvalitet i løpet av få timer, uker eller måneder. Det er selvsagt en forutsetning at du er motivert for å jobbe med de utfordringene du har, og at du prioriterer terapiforløpet høyt. Det er også viktig at du har realistiske forventinger til at samtaleterapi krever en innsats fra deg gjennom aktiv samtale over tid, ved at du gir terapiprosessen «en sjanse», at du følger opp mål og at du gradvis våger å utfordre deg selv.

Behandlingsprosess og hva du kan forvente

Første time:

Før første time er det fint om du tenker litt igjennom hva du ønsker å snakke om. Samtalen bærer preg av en vanlig samtale, hvor begge parter er aktive. Men du vil erfare at jeg vil lytte mer, stille flere spørsmål og be om avklaringer underveis. Målsettingen er todelt: 1) å forstå hvilke ting du ønsker å jobbe med og 2) bli bedre kjent. Litt avhengig av hva du ønsker å jobbe med, setter vi også i fellesskap opp ting du kan jobbe med til neste time. Efaringsmessig har mange mye på hjertet ved første samtale, og en dobbel time kan derfor være hensiktsmessig ved oppstart.

Videre forløp:

Jeg anbefaler ukentlige samtaler den første perioden, og deretter samtaler hver 14.dag, alt etter behov.

Eksempler på noen av de type lidelser og problematikker jeg jobber med:

 • samlivsproblematikk
 • utroskap
 • utbrenthet (Har stor påvirkning på seksuell lyst)
 • avhengighet  Hyperseksualitet, Nymfomani, (arbeidsnarkomani kan påvirke ditt seksuelle liv)
 • stress
 • livskriser
 • sorg
 • høysensitivitet
 • eksistensielle spørsmål
 • sette grenser
 • være selvkritisk
 • livsløpsprobematikk
 • familiekonflikter
 • vanskelige valg
 • utfordringer knyttet til barn
 • personlighetsproblematikk
 • tvangstanker
 • depresjoner
 • angst knyttet til seksualitet
 • prestasjonsangst knyttet til seksualitet ( impotens )

Ander problemstillinger som man kan ta opp 

 • relasjonsproblemer til kollegaer eller leder
 • problemer på jobb
 • sorg eller personlige problemer knyttet til oppsigelse, omstilling og nedbemanning
 • angst for å snakke i forsamlinger

 

 • Noen problemer har innviklede tråder helt fra barndom og oppvekst. Andre problemer kan ha sin rot i nyere tid. Men de fleste menneskelige problemer bygger seg opp over tid. Og mange av disse berører områder som kan være vanskelige å snakke om, tenke på og relatere seg til. Dette tilsier at det stort sett heller aldri finnes noe «snarvei» til å løse problemene, men at mye jobbing og bearbeidelse ofte er nødvendig. Selvsagt vil det i noen tilfeller også være slik problemene faktisk kan løses raskt ved at disse synliggjøres og defineres for deg på en klar måte, ved at du får et «push» i riktig retning eller ved at du redefinerer din egen situasjon som mindre problematisk.