Parterapi

 Dette kan man få hjelp til eller drøfte i en parsamtale

  • Dere får hjelpe til å komme videre i en krevende eller fastlåst krisesituasjon.
  • Dere kan bedre kommunikasjonen dere imellom.
  • Dere kan bedre forstå og styrke hverandres individuelle behov og verdier.
  • Dere kan oppleve en vitaltitet og ny «gnist» i forholdet.
  • Dere blir bedre kjent med hverandre, kan jobbe forebyggende og forberede dere til å takle krevende perioder som måtte oppstå.
  • Dere ønsker å jobbe med forholdet etter et tøft sykdomsforløp.
  • Dere ønsker å bryte forholdet på grunn av at det er for tøft.
  • Dere kan ta opp seksuelle problemstillinger som er vanskelige å ta opp.
  • Opplever dere en kriser i forholdet kan dette løses ved å åpne opp for de problemstillingene som har skapt krisen
  • Du ønsker å bli møtt som et unikt menneske fra din partner.

God kommunikasjon i samlivet er drømmen for mange. Et godt samliv og den trygge gode samtalen gir ofte et fantastisk tilskudd til livet og kjærligheten. Hvordan få det til? Hva skjer når forelskelsen har gitt seg? Hvordan få til å elske både «gull & gråstein»? Mange klienter forteller at parterapi gav dem et bedre samliv. For noen ble terapi viktig fordi de ikke visste hva de ville og trengte hjelp til å sortere tanker, hendelser og følelser. Andre forteller at parterapi ble deres investering for samlivet videre. De fikk det bedre både selv og med hverandre.

Jeg tilbyr behandling basert på erfaring og forskning om effektiv parterapi. Det kan være mange grunner til at dere ønsker samtaler med en nøytral tredjepart: Dere opplever kanskje en krise i forholdet, at det er avgjørende med raske avklaringer og at dere trenger en nøytral tredjepart snarest mulig. Det  kan også være direkte problemer med kommunikasjon, at dere har vokst fra hverandre, at en eller begge parter har negative følelser for den andre, eller at dere har et ønske om å forbedre forholdet for barna/familien. En annen grunn kan være at dere ønsker å jobbe forebyggende og evt. forberede seg før et samliv/ekteskap, før man får barn eller i forbindelse med en vanskelig livssituasjon som har oppstått

Hvordan jeg jobber i parsamtaler

Min tilnærming er å jobbe med dere både som par og som individer. Jeg anbefaler at begge parter har en individuell oppstartssamtale før dere møtes i fellesskap i parsamtale. Formålet med en slik forsamtale er å sortere tanker, jobbe med målsetninger og å vurdere om videre parsamtaler er noe du som individ er motivert for å gå videre med. Det er en forutsetning at dere begge er villig til å prioritere de utfordringene dere har, og at dere er villig til å ta indviduelt ansvar for å forbedre samlivet. Selv om det kan oppleves at det er en ene parten som er «problemet», er det alltid to sider i et forhold. Det er derfor avgjørende at begge også ser seg villig til å jobbe med seg selv i relasjonen. Det er også viktig at dere opplever meg som en nøytal tredjepart, og føler dere trygge på at jeg ikke favoriserer eller bygger en allianse med en av dere.