Sexologisk rådgivning

Med sexologisk rådgivning menes behandling av hverdagslige problemer gjennom kommunikasjon og forståelse relatert til ulike problemstillinger som er knyttet til seksualiteten. Det kan være hvordan man kan forholde seg best til sin egen seksualitet eller best kan være seksuell med andre. I sexologisk rådgivning arbeider vi med å fjerne spesifikke seksuelle problemer fra klientens liv gjennom å kommunisere dette med en profesjonell. Denne vitenskapen er opptatt av at rådgiveren fungerer som en person som klienten kan drøfte situasjoner og sitt nåværende liv med. Rådgivning fokuserer på en persons tenkning og hvordan en bedre kan få endret situasjon i livet.

Rådgiving via Telefon / Skype

Flere av mine kunder befinner seg i hele landet og i utlandet. Har du lang reisevei, befinner deg på et annet sted i landet eller i utlandet, tilbys terapi og veiledningssamtaler via telefon eller Skype.

Aktuelle tjenester:

  • Samtaleterapi og rådgivning via telefon
  • Samtaleterapi og rådgivning via Skype, Viber eller whatsapp.