Det kroppslige henger sammen med det mentale

Selvhyponse, Mindfulless og meditasjon

Igjennom meditasjon og selvhyponse og mindfullness kan vi stille spørsmål  den ubevisste delen i oss selv  og  finne klarhet.

Vi har de fleste svar i oss selv. Med selvhyponose hjelper jeg deg til å finne svarene du har i deg selv. Jeg jobber med hvordan følelsen og kroppen