Hvorfor terapi?

Seksuelle problemer er en hyppig årsak til at parforhold ikke fungerer eller at de oppløses. Da kan det hjelpe å snakke fortrolig med en fagperson, i fellesskap eller hver for seg.

Noen kan ha et så problemfylt forhold til sin seksualitet at de ikke våger eller ønsker gå inn i et parforhold.

Ofte kan helt konkrete og enkle råd gi en mer positiv holdning til sex og gi bedre mestring i seksuelle situasjoner. Andre ganger trengs mer grundige samtaler for å avdekke, avlære og innlære nye holdninger eller ny seksuell atferd.

For å få et best mulig forhold til egen seksualtiet er det en ubetinget fordel å kjenne sitt eget tennings- eller kjærlighetsmønster. Gjennom samtaler og dine egne observasjoner ønsker vi å gjøre deg bevisst dette mønsteret og bruke det til din og partnerens beste.

Seksualitet handler også om kommunikasjon, følelser, holdninger, tenning, spenning, evne til å gi og motta kjærtegn, nærhet, fysisk og psykisk konsentrasjon om egen og partnerens nytelse, utløsning og avspenning. For å få best mulig sex må alle disse faktorene fungere i et ofte komplekst samspill mellom partnerne. Om en av faktorene mangler eller utføres feil i forhold til eget eller partnerens tenningsmønster, kan lysten utebli. Da er det viktig å finne ut hva som er den utløsende faktor og prøve å bygge bro mellom partene.

For meg er det å snakke om seksualitet like naturlig som å snakke om været, matoppskrifter og nye duppe-ditter. Det håper vi er smittsomt slik at vi ikke bare i fellesskap kan løse et problem, men at du også får et like utviklet språk når du skal kommunisere om sex med din kjære som når du snakker om alle andre områder i livet.

Jeg opplever også at menn har behov for å snakke fortrolig om sin seksualitet. Det er ikke alle menn som har noen de kan diskutere sin seksualitet med.

Hvis det viser seg at problemene er utenfor mitt kompetanseområde, hjelper jeg med å henvise deg til rett fagperson.