Skam og skyld knyttet til seksualitet

Problemstillinger jeg jobber med

  • Jeg har seksuelle erfaringer som jeg ikke har for bearbeidet ordentlig
  • Jeg har seksuelle tenningsmønster som jeg ikke kan fortelle til noen rundt meg
  • Jeg kjenner skyld og skam knyttet til min seksualitet
  • Jeg klarer ikke være ærlig med min partner om min seksualitet
  • Mine foreldre holdninger påvirket min seksualitet på en måte som har vært vanskelig for meg