Traumer og seksualitet

Problemstillinger jeg jobber med

 • Barndomstraumer og seksualitet
 • Veiledning til foreldre med barn som har en traumatiserende atferd
 • Skam og skyld i barndommen
 • Vanskelig forhold til region og seksualitet
 • Traumer gjør at man ikke klarer å ha et normalt fungerende sexliv
 • Traumatisert seksualitet
 • Hvordan påvirker angst seksualiteten
 • Hvordan påvirker depresjon seksualiteten
 • Traumer som går ut over relasjoner
 • Traumer som påvirker tenning på vold
 • Hvordan kan man bli trygg med partner
 • Hvordan se ulike dynamikker i seksualiteten
 • Skape en sunn tilknytning
 • Spenninger som sitter i kroppen som følge fortiden
 • Hvordan traumer påvirker seksualitet 
 • Hvordan være ærlig om sine mørke sider med partner