Vannlating,urinlekkasje,urininkontinens

Hvilke problemstillinger jobber jeg med:

 • Hvilke metoder og teknikker hjelper?
 • Opptrening av bekkenet

Vanlige årsaker som kan kreve behandling

 • Inkontiens, stress
  • Utgjør ca 50% av alle kvinner med urinlekkasje
  • Tilstanden skyldes utilstrekkelig lukkefunksjon i urinrøret, enten som følge av svekket lukkemuskel eller svekket støtteapparat i blærebunnen, spesielt omkring urinrøret
  • Fødsler disponerer; østrogenmangel etter overgangsalderen kan svekke bekkenbunnen, nedsunken livmor kan opptre samtidig med stressinkontinens
  • Tilstanden gir lekkasje når du hoster, nyser eller gjør andre aktiviteter som øker det trykket i magen; det er små mengder urin som lekker

Urinlekkasje, inkontinens = tap av blærekontroll, er et vanlig problem som man kan føle seg flau over. Vi inndeler inkontinensen i 3 grader:

 • Lett – dråpelekkasje 1-2 ganger i måneden
 • Moderat – daglig dråpelekkasje
 • Alvorlig – større lekkasjemengder minst én gang i uken
Forekomst

Urinlekkasje er et svært vanlig problem. I Norge er det rapportert plager med urinlekkasje hos 30% av alle voksne kvinner. Også utenlandske studier viser at dette er en vanlig tilstand. Den forekommer hyppigst omkring overgangsalderen.

Stressinkontinens utgjør 50% av alle med urinlekkasje. 35-50% har en blanding av stressinkontinens og urgeinkontiens. Urgeinkontinens er plutselig og sterk vannlatingstrang, som ofte fører til større urinlekkasjer. Hos eldre ser man gjerne en blanding av stress- og urgeinkontinens.

Data fra Nord-Trøndelagsundersøkelsen (HUNT) viste at blant kvinner som ikke hadde født barn, hadde 5% stresslekkasje. Blant kvinnner som kun hadde født ved keisersnitt, hadde 7% stresslekkasje. Og blant kvinner som hadde født vaginalt, var forekomsten 15%.

 • Inkontiens, urge
  • Utgjør 10-15% av alle kvinner med urinlekkasje
  • Årsaken er ofte uklar, men opptrer ved akutte urinveisinfeksjoner og hos noen som del i en nevrologisk sykdom
  • Tilstanden gir plutselig og sterk vannlatingstrang som ofte fører til lekkasje. Kvinnen klarer i typiske tilfeller ikke å avbryte urinstrømmen og det tømmer seg en større mengde urin
  • Hos noen arter tilstanden seg som en hyppig og sterk trang til vannlating, uten at det oppstår lekkasje (urgesyndrom)

Hva er urgeinkontinens?

 Hos noen arter tilstanden seg som en hyppig og sterk trang til vannlating, uten at det oppstår lekkasje. Dette er såkalt urgesyndrom.

Tilstanden overaktiv blære overlapper med urgeinkontinens og er karakterisert ved sterk vannlatingstrang, med eller uten samtidig urinlekkasje, vanligvis med hyppig vannlating (ofte 8-10 ganger i døgnet) og nokturi

I Norge angir omtrent 5-15% av alle kvinner at de har urinlekkasje. Utenlandske studier viser at dette er en vanlig tilstand også i andre land. Personer med urgeinkontinens utgjør 10-15% av pasientene med inkontinensplager. 35-50% har en blanding av urge- og stressinkontinens.Stressinkontinens, som altså er den hyppigste tilstanden, kjennetegnes ved små urinlekkasjer ved for eksempel hosting, nysing og lignende.

 • Inkontinens, blanding
  • Utgjør 35-50% av alle tilfeller, er vanligst hos eldre
  • Kombinasjon av stress- og urge-typene
 • Inkontinens, overflow
  • Lekkasje ved full blære
  • Det «renner over», drypper jevnt og trutt
  • Diagnosen bekreftes ved kateterisering
Forekomst
 • Varierer med grad av plager
 • I en norsk undersøkelse rapporterer 30% av kvinnene om urinlekkasje
 • Utenlandske studier viser fra 10-60%