Vanskelige relasjoner

Hvilke problemstillinger jobber jeg med

 • Utroskap
 • Ønsker å forhindre utroskap
 • Ønsker å komme seg ut av et utroskap
 • Ønsker forstå hvordan man er utro
 • Tar ansvar for følelsene til partner
 • Føler at partneren holder deg tilbake for å ta ut ditt fylle potensiale
 • Har ulik syn på seksualitet
 • Bonusbarn har vanskelig for å godta forholdet
 • Barn overkjører den seksuelle leken
 • Klarer ikke å koble deg på den sensuelle delen når du er mor
 • Problemstillinger som er knyttet til stor aldersforskjell når det kommer til seksuelle problemstillinger
 • Problemstillinger som er knyttet til legning
 • Problemstilling som er knyttet til samlivsbrudd
 • Problemstillinger som er knyttet til barnefordeling
 • Kompliserte vennskap forhold
 • Vanskelig relasjoner knyttet til familiemedlemmer
 • Vanskelig med å godta andres legning
 • Vansker knyttet til ulikt kulturell eller religiøst ståstad
 • Vil bli kvitt på xen og den dårlige relasjonen