Veiledning til statlige og kommunale institusjoner

Har dere problemstillinger innenfor seksualiteten dere ikke klarer å løse selv. Jeg veileder leder, samt personalet i disse utfordringene. Har dere beboere som trenger profesjonell veiledning jobber jeg også med dette.

Jeg gjør også veiledning og kurs til frivillige organisasjoner.