Verdier

  • Vansker knyttet til ulikt kulturell eller religiøst ståstad
  • Problemstillinger som er knyttet til stor aldersforskjell når det kommer til seksuelle problemstillinger
  • Problemstillinger som er knyttet til legning
  • Kompliserte vennskap forhold
  • Vanskelig relasjoner knyttet til familiemedlemmer
  • Vanskelig med å godta andres legning